Opodatkowanie akcyzą suszu tytoniowego PDFDrukujEmail
czwartek, 03 stycznia 2013 13:05

Od 1 stycznia 2013 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym, podatkiem zostaje objęta nowa kategoria wyrobów akcyzowych  : tzw. susz tytoniowy.

 

Za susz tytoniowy uznaje się suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym bez względu na jego klasyfikację CN.

 

W następstwie tych zmian pojawia się nowa grupa podatników objęta obowiązkiem podatku akcyzowego. Są to:

-         nabywcy

-         sprzedawcy

-         importerzy

-         zużywający

susz tytoniowy

 

Ważne: nie podlega opodatkowaniu import, nabycie, sprzedaż suszu tytoniowego przez i do składu podatkowego lub pośredniczącego podmiotu tytoniowego dokonana przez inny skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy bądź plantatora ( rolnika)

 

W przypadku sprzedaży suszu tytoniowego, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje  ten susz  podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu.

Sprzedawca może zażądać od nabywcy przedstawienia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy, a w razie odmowy ich przedstawienia przez nabywcę może odmówić sprzedaży suszu tytoniowego po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

 

pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. Powiadomienie to powinno nastąpić przed dniem rozpoczęcia działalności w tym charakterze

 

 

1) nabycie wewnątrzwspólnotowe lub import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, lub

2) sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy 

odbywa się wyłącznie w opakowaniach.

 

Susz tytoniowy w podlega  oznaczeniu podatkowymi znakami akcyzy. 

 

Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 218,40 zł za każdy kilogram.

 

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 

1) nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego;

2) wydania suszu tytoniowego w przypadku dokonania jego sprzedaży;

3) zużycia suszu tytoniowego;

4) nabycia lub wejścia w posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży suszu tytoniowego;

5) powstania długu celnego, w przypadku importu suszu tytoniowego.

 

Podatnik winien złożyć deklarację podatkową w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1456).

 

 

 

 

 
Reklama

Subskrybuj kanały informacyjne

AEO Akcyza Aktualności Gry i zaklady wzajemne